Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẾP GAS HỒNG NGOẠI CẢI TIẾN.

NGUYỄN MẠNH HÀ, HOÀNG ĐỨC TRỌNG

Tóm tắt


       Trên tinh thần kế thừa và phát huy các ưu điểm, khắc phục các nhược điểm của các loại bếp gas sinh học hồng ngoại hiện có trên thị trường, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã nghiên cứu, cải tiến thành công bếp gas sinh học hồng ngoại đáp ứng được các tiêu chí: giá thành hợp lý, sử dụng thuận tiện, tận dụng được các loại phụ phẩm nông nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường…, đặc biệt là thích hợp với điều kiện và quy mô hộ gia đình Việt Nam.


Toàn văn: PDF