Chi tiết về Tác giả

Chi, Trần Thùy Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 • S. 23 (2018) - Bài viết
  04. ỨNG DỤNG BỂ LỌC ÁP LỰC CÓ LÀM THOÁNG TRONG BỂ ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TẠI XÃ KIM TÂN, HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 28 (2019) - Bài viết
  10. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU LƯỢNG NƯỚC THẤT THOÁT CHO MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC GIANG
  Tóm tắt  PDF
 • S. 28 (2019) - Bài viết
  13. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG
  Tóm tắt  PDF