Chi tiết về Tác giả

Nhân, Phạm Quý Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 28 (2019) - Bài viết
    02. LỰA CHỌN KHAI THÁC TỐI ƯU NHẰM TRÁNH XÂM NHẬP MẶN ĐỐI VỚI CÁC LỖ KHOAN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC VEN BIỂN. LẤY VÍ DỤ VÙNG TỈNH NINH THUẬN
    Tóm tắt  PDF
  • S. 28 (2019) - Bài viết
    07. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TƯỜNG CHẮN NGẦM LÀM TĂNG KHẢ NĂNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ GIẢM XÂM NHẬP MẶN ĐỐI VỚI CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN
    Tóm tắt  PDF