Chi tiết về Tác giả

Tuyết, Nguyễn Thị Ánh Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 24 (2019) - Bài viết
    12. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH CỦA SÉT HỮU CƠ CHỐNG NHÔM TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ PHẨM XANH TRỰC TIẾP DB - 53
    Tóm tắt  PDF