Chi tiết về Tác giả

Dũng, Nguyễn Kiên Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 • S. 20 (2018) - Bài viết
  06. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGUY CƠ NGẬP LỤT KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI
  Tóm tắt  PDF
 • S. 24 (2019) - Bài viết
  04. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG DÒNG CHẢY MẶT VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NHUỆ - ĐÁY TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
  Tóm tắt  PDF
 • S. 23 (2018) - Bài viết
  11. LỤT KARST Ở VIỆT NAM, LẤY VÍ DỤ KHU VỰC ĐÁ VÔI QUẢNG BÌNH
  Tóm tắt  PDF
 • S. 26 (2019) - Bài viết
  06. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21FM TÍNH TOÁN BIẾN HÌNH LÒNG DẪN SÔNG HỒNG ĐOẠN TỪ CẦU VĨNH TUY ĐẾN TRƯỜNG BẮN YÊN SỞ
  Tóm tắt  PDF  PDF