Chi tiết về Tác giả

Lộc, Nguyễn Đức Học viện Nông nghiệp Việt Nam

  • S. 27 (2019) - Bài viết
    07. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI, LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TRUNG HÀ, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC
    Tóm tắt  PDF