Chi tiết về Tác giả

Tuấn, Lê Xuân Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

  • S. 23 (2018) - Bài viết
    10. ĐA DẠNG SINH HỌC THỰC VẬT PHÙ DU (PHYTOPLANKTON) VÙNG TRIỀU VEN BIỂN KHU VỰC TỪ VŨNG TÀU ĐẾN KIÊN GIANG
    Tóm tắt  PDF