Chi tiết về Tác giả

Huyền, Bùi Thị Diệu Trường Đại học Quy Nhơn

  • S. 20 (2018) - Bài viết
    11. THỰC TRẠNG GIÁ ĐẤT Ở THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN BỒNG SƠN, HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
    Tóm tắt  PDF