Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 26 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

10. ỨNG DỤNG ẢNH RADAR THÀNH LẬP BẢN ĐỒ NGẬP LỤT, THỬ NGHIỆM TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

Nguyễn Bá Dũng, Lê Thị Kim Dung, Ngô Thị Mến Thương, Vũ Ngọc Khánh

Tóm tắt


Lũ lụt đã, đang và sẽ tiếp tục gây ra những ảnh hưởng nặng nề tới đời sống con người. Việt Nam là quốc gia thường xuyên hứng chịu những trận lũ lụt ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam bộ. Ví dụ điển hình là hiện tượng ngập lụt tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội trong mùa mưa hai năm liên tiếp 2017 và 2018. Ngày nay, nhờ tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, công tác dự báo và cảnh báo và đánh giá quy mô ảnh hưởng lũ lụt đã mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và đất nước. Bài báo là kết quả nghiên cứu bước đầu về ứng dụng công nghệ viễn thám radar trong việc thành lập bản đồ ngập lụt tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội năm 2018.


Toàn văn: PDF