Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 24 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

08. CÁC PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ GIÁ ĐẤT VÀ THỰC NGHIỆM TẠI XÃ VĂN TIẾN, HUYỆN YÊN LẠC, TỈNH VĨNH PHÚC

Bùi Ngọc An

Tóm tắt


Giá đất là một trong những thông tin quan trọng trong hệ thống thông tin đất đai, nó giúp các cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai đưa ra được những quyết định hợp lý liên quan tới quy hoạch và kinh tế bất động sản. Một trong những phương pháp hiển thị thông tin về giá đất trực quan, rõ ràng nhất là ở dạng đồ giải, tức dạng bản đồ giá đất. Bài báo giới thiệu phương pháp luận về thành lập bản đồ giá đất, trên cơ sở đó tiến hành thành lập bản đồ giá đất phổ quát của xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo phương pháp phân vùng giá dựa vào các đặc tính của khu vực. Từ đó, cung cấp những thông tin cần thiết để đưa ra những quyết định liên quan đến kinh tế và quản lý bất động sản của xã.

Toàn văn: PDF