Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, S. 22 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

04. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 TRONG THIẾT KẾ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY NÔNG THÁC HUỐNG

Cấn Thị Thanh Hiền, Trương Vân Anh, Lê Thu Trang

Tóm tắt


Hệ thống thủy nông Thác Huống là một trong tổng số 75 công trình thủy nông lớn trên cả nước, có nhiệm vụ tưới cho 52.520 ha đất canh tác. Tuy nhiên do yêu cầu phát triển giai đoạn hiện tại và trong tương lai, đã bộc lộ những hạn chế trong vận hành gây nên việc lãng phí nước mà vẫn không đảm bảo yêu cầu tưới trong các giai đoạn trọng điểm. Bài báo này tập trung vào việc ứng dụng mô hình thủy lực MIKE 11 để mô phỏng và thiết kế phương án vận hành hệ thống công trình thuộc hệ thống thủy nông Thác Huống. Kết quả đã xác định được phương án vận hành hiệu quả đảm bảo cấp đủ nước trong thời kỳ tưới trọng điểm của vùng.

Toàn văn: PDF