Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SẢN XUẤT HYDROGEN HIỆU QUẢ CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC SỬ DỤNG XÚC TÁC FeB

Trịnh Ngọc Tuấn

Tóm tắt


Hydrogen là một trong những nguồn năng lượng rất hứa hẹn trong tương lai
bởi những ưu điểm nổi trội của nó như là nhiên liệu sạch, an toàn và sử dụng
thiết bị lưu trữ rẻ tiền. Hydrogen có nhiều ứng dụng trong pin nhiên liệu, động cơ
ít khí thải và tàu vũ trụ. Sản xuất hydrogen bằng phương pháp hóa học được
dùng rất phổ biến bởi giá thành rẻ, sản phẩm tinh khiết và thời gian phản ứng
nhanh. Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng hóa chất Natri borohydride
(NaBH4) để sản xuất hydrogen với sự tham gia của xúc tác FeB nhằm thúc đẩy tốc
độ phản ứng. Trong quá trình thí nghiệm, các điều kiện phản ứng được thay đổi
để tối ưu hóa việc chế tạo xúc tác và nâng cao hiệu quả sản xuất hydrogen. Kết
quả thí nghiệm cho thấy, tốc độ phát sinh hydrogen lên tới 3,8L/phút/g, giá trị
này có thể so sánh với các nghiên cứu khác sử dụng xúc tác kim loại quí hiếm.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009