Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CHITOSAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN QUẢ CAM ĐƯỜNG CANH

Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Minh Thắng, Nguyễn Xuân Cảnh

Tóm tắt


Chitosan là một polyme rất phổ biến trong tự nhiên có nguồn gốc từ vỏ tôm,
cua. Với nhiều hoạt tính sinh học quý báu, đặc biệt là tính kháng khuẩn, chitosan
được ứng dụng nhiều trong thực phẩm. Bài báo này trình bày ứng dụng của
chitosan trong việc bảo quản quả cam đường Canh (Citrus sinensis) sau khi thu
hoạch, nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chitosan đến chất lượng và thời gian
bảo quản. Cam đường Canh sau khi thu hoạch được xử lý bằng dung dịch
chitosan có nồng độ từ 1,0 - 2,0%. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cam được xử lý
chitosan có sự cải thiện đáng kể về chất lượng và thời gian bảo quản, dung dịch
chitosan có nồng độ 1,5% cho kết quả tốt nhất. Với nồng độ này, có thể bảo quản
quả cam đường Canh trong vòng 70 ngày mà vẫn cho chất lượng tốt.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009