Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP VÀ HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ ĐỘ CỨNG VỮNG CỦA CỤM Ổ TRỤC CHÍNH MÁY MÀI TRÒN NGOÀI TRÊN CƠ SỞ THAY THẾ BÔI TRƠN THỦY ĐỘNG BẰNG BÔI TRƠN THỦY TĨNH

Phạm Văn Hùng, Nguyễn Thùy Dương, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Mạnh Toàn

Tóm tắt


Cụm trục chính trong máy công cụ nói chung và máy mài tròn ngoài nói riêng là một trong những bộ phận
quan trọng nhất, quyết định năng suất cắt gọt cũng như chất lượng bề mặt của chi tiết mài tròn ngoài. Cụm trục
chính máy mài tròn ngoài, trong đó có máy 3K12 dùng bôi trơn thủy động. Tuy nhiên, do đặc điểm của bôi trơn
thủy động là quỹ đạo tâm trục thay đổi phụ thuộc vào tốc độ và tải trọng tác dụng, điều này có ảnh hưởng nhất
định đến việc ổn định tâm trục và nâng cao độ chính xác của chi tiết gia công. Hiện nay, nâng cao chất lượng làm
việc của cụm trục chính máy mài tròn ngoài đã có giải pháp thay bôi trơn thủy động bằng bôi trơn thủy tĩnh. Một
trong những chỉ tiêu để đánh giá chất lượng của cụm trục chính máy mài tròn ngoài dùng ổ bôi trơn thủy tĩnh là
độ cứng vững. Bài báo này, trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng phương pháp và hệ thống thiết bị đánh giá độ
cững vững cụm trục chính máy mài cỡ trung trên cơ sở thay thế bôi trơn thủy động bằng bôi trơn thủy tĩnh.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009