Tạp chí Khoa học & Công nghệ, S. 54 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ ĐỘNG HỌC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN FCS - MPC CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA ĐƯỢC CẤP NGUỒN BỞI NGHỊCH LƯU 3 MỨC

Mai Văn Chung, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Văn Liễn

Tóm tắt


Bài báo trình bày phương pháp thiết kế bộ điều khiển dự báo cho động cơ
không đồng bộ 3 pha với nguồn cấp là nghịch lưu đa mức cầu H nối tầng. Từ
động học của hệ thống để đánh giá phương pháp MPC. Mục tiêu chính của việc
áp dụng phương pháp MPC cho bộ biến đổi đa mức cầu H là điều chỉnh dòng điện
đầu ra phía xoay chiều có dạng hình sin mong muốn, điện áp trên các pha phía
xoay chiều hoạt động ổn định với dao động thấp. Kết quả mô phỏng khi áp dụng
phương pháp MPC cho bộ biến đổi cầu H ba mức được thực hiện trên phần mềm
Matlab-Simulink đã chứng minh các ưu điểm của bộ biến đổi khi áp dụng thuật
toán điều khiển dự báo.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học & Công nghệ / Journal of Science and Technology. ISSN 1859-3585. 

Giấy phép xuất bản: 1608/GP-BTTTT ngày 13/11/2009