S. 6 (2009)

Mục lục

Bia

Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học Phổ thông ở tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay Tóm tắt PDF
Phùng Đình Mẫn 1-7
Thiết kế trắc nghiệm khách quan trọng đánh giá tri thức học sinh phổ thông Tóm tắt PDF
Ngô Quang Sơn 8-12
Nhu cầu vui chơi của học sinh lớp 5 trường tiểu học Vân Cơ thành phố Việt Trì Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Thức 13-16
Nhân cách người lãnh đạo quản lý ở nước ta hiện nay- từ một hướng tiếp cận Tóm tắt PDF
Vũ Anh Tuấn 17-21
Về mối quan hệ giữa động cơ và nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước của cán bộ xã Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tuyết Mai 22-27
Định hướng giá trị, nhu cầu, lợi ích- yếu tố tâm lý quan trọng ảnh hưởng đến tính tích cực lao động của cán bộ, công chức hiện nay Tóm tắt PDF
Lãnh Thị Bích Hòa 28-34
Những yếu tố ảnh hưởng tới tính tích cực lao động của công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay Tóm tắt PDF
Trần Hương Thanh 35-40
Năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở ngoại thành thành phố Hà nội Tóm tắt PDF
Trần Nhật Duật 47-50
Phát triển trí tuệ cho học sinh lớp 6 bằng phương pháp dạy học khám phá theo lý thuyết kiến tạo Tóm tắt PDF
Vũ Thị Lan Anh 51-56
Thực trạng và nguyên nhân gây ra rối loạn lo âu ở học sinh trường THPT chuyên Quảng Bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hằng Phương 57-63


Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP