Tạp chí Tâm lý học, S. 5 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ảnh hưởng của định kiến xã hội tới hành vi tái nghiện của thanh niên sau cai nghiện ma tuý tại trung tâm 05 và 06 Ba vì Hà nội

Nguyễn Hồi Loan

Tóm tắt


Định kiến xã hội đã tác động đến người sau cai nghiện trong quá trình tái hoà nhập xã hội trên 3 mặt: tình cảm hành vi và việc làm cho họ. Định kiến xã hội làm cho người sau cai nghiện hẫng hụt về mặt tình cảm, mọi người tỏ ra dửng dưng, thờ ơ, tránh xa họ, không trò chuyện thân mật, động viên, giúp đỡ họ, thanh niên sau cai nghiện rất khó xin được việc làm do định kiến xã hội quá nặng nề về quá khứ của họ.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP