Tạp chí Tâm lý học, S. 3 (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng chọn nghề của học sinh lớp 12 trường THPT số 1 Bát Xát, Lào Cai

Phạm Mạnh Hà

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu cho thấy tùy thời điểm các em học sinh chuẩn bị ra trường sắp cận kề nhưng dường như phần đông các em chưa có sự chuẩn bị một cách chu đáo đối với việc chọn nghề của mình. Điều này thể hiện ở việc học sinh chưa tích cực tìm hiểu những thông tin có liên quan đến nghề để làm căn cứ lựa chọn nghề phù hợp, việc lựa chọn nghề của học sinh tại đây còn cảm tính, thiếu cơ sở khoa học, đây được xem là nguyên nhân chính dẫn sai lầm trong lựa chọn nghề của học sinh. Từ đó tác giả đưa ra một số khuyến nghị cụ thể với nhà trường

Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP