Tạp chí Tâm lý học, S. 9 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG LIỆU PHÁP NHẬN THỨC HÀNH VI ĐIỀU TRỊ NĂM TRƯỜNG HỢP NGHIỆN INTERNET

Lê Minh Công

Tóm tắt


Nghiên cứu ứng dụng điều trị nghiện internet vẫn còn là vấn đề hoàn toàn mới mẻ, nhất là trong bối cảnh Việt Nam. Chính vì thế, đề tài của chúng tôi tiến hành nghiên cứu ứng dụng liệu pháp nhận thức – hành vi trong điều trị năm trường hợp nghiện internet. Mục tiêu của nghiên cứu là bước đầu ứng dụng và đánh giá hiệu quả liệu pháp nhận thức – hành vi với bệnh nhân nghiện internet trong bối cảnh văn hóa Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng liệu pháp nhận thức – hành vi có hiệu quả với đối tượng nghiện internet, đặc biệt là làm giảm mạnh các triệu chứng liên quan đến khó khăn quan hệ xã hội, cảm xúc và nhận thức. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng, đây mới chỉ là nghiên cứu bước đầu, đối tượng nghiên cứu còn hạn chế ở học sinh THCS và ở mức độ nghiện internet nhẹ, chưa có rối loạn tâm thần kèm theo. Về cấu trúc can thiệp có thể thiết kế thành 13 buổi so với phiên bản gốc là 18 buổi. Chúng tôi cũng cho rằng, cần có một nghiên cứu rộng hơn về chủ đề này để đánh giá chính xác chương trình can thiệp và phục hồi nghiện internet


Toàn văn: PDF

Tạp chí Tâm lý học / Journal Psychology ISSN: 1859-0098

VietnamJOL is supported by INASP