Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 2, S. 140 (2017): Số 140 kỳ 1 tháng 3 năm 2017 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN HÓA CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Tóm tắt
Hoàng Thị Tĩnh
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “CHUYỂN GIAO KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP” CỦA GBI1 Tóm tắt
Huỳnh Quốc Tuấn
 
T. 3, S. 3 (2019): Tháng 3 năm 2019 Đào tạo giáo viên trong bối cảnh thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới Toàn văn
Chu Lê Thanh Bình
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Đào tạo khoa học đại cương gắn với các khoa học chuyên ngành, tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Toàn văn
Chu Lê Thị Hương
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại các trường đại học ở Việt Nam Toàn văn
Chu Nguyễn Hồng Quý
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Đánh giá học sinh tiểu học kinh nghiệm quốc tế và bài học ở Việt Nam Toàn văn
Chu Trần Nguyễn Lâm
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo Toàn văn
Chu Nguyễn Khắc Bình
 
T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 Đánh giá quá trình học tập của sinh viên học tin học ứng dụng tại Trường Đại học Đồng Tháp. Toàn văn
Chu Lê Quang Minh
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Đánh giá sự phát triển thể lực của sinh viên năm thứ nhấtTrường Đại học Thủ Dầu Một Toàn văn
Chu Vũ Xuân Phương
 
T. 3, S. 3 (2019): Tháng 3 năm 2019 Đánh giá sự phát triển thể lực chung của sinh viên nam năm nhất Trường Đại học Đồng Tháp sau một năm tập luyện câu lạc bộ ngoại khóa Vovinam Toàn văn
Chu Trần Ngọc Minh Khoa, Trần Văn Triều
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Đánh giá tính hiệu quả của hoạt động liên kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh Toàn văn
Chu Phan Long, Lưu Khánh Linh
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Đánh giá thực trạng hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức Toàn văn
Chu Nguyễn Duy Hùng
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Sầm Sơn để nâng cao nhận thức của sinh viên ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Hiền, Đào Hồng Vân
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Đánh giá trình độ thể lực của nam sinh viên không chuyên giáo dục thể chất khóa 2017-2021 Trường Đại học Đồng Tháp Toàn văn
Chu Đặng Trường Trung Tín
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Đổi mới tổ chức dạy học môn Điều lệnh công an nhân dân ở Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang theo yêu cầu xây dựng nhà trường chính quy Toàn văn
Chu Vũ Đình Cử
 
T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 Đặc trưng cú pháp, ngữ nghĩa của cấu trúc biểu hiện ý nghĩa so sánh ngang bằng với “as...as” trong tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt. Toàn văn
Chu Phạm Thục Anh
 
T. 3, S. 3 (2018): Tháng 3 năm 2018 Định hướng cho học sinh tiếp cận tác phẩm “Người trong bao”- Ngữ văn lớp 11 trong giờ ngoại khóa. Toàn văn
Chu Phạm Thị Liên
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay Toàn văn
Chu Nguyễn Hồng Thanh
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Định hướng khai thác tài liệu số hóa trong giảng dạy môn Lịch sử cho sinh viên đại học Toàn văn
Chu Bùi Hoàng Tân
 
S. 138 (2017): Số 138 - Kỳ 1 - Tháng 2 - Năm 2017 ĐỔI MỚI DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Tóm tắt
Nguyễn Thị Huệ
 
S. 138 (2017): Số 138 - Kỳ 1 - Tháng 2 - Năm 2017 ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12 THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Tóm tắt
Nguyễn Thị Ninh
 
T. 1, S. 137 (2017): Số 137 Tháng 1 - 2017 ĐỔI MỚI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Lê Văn Tài
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Đổi mới công tác quản lí hoạt động xây dựng văn hóa nhà trường tại các trường tiểu học Quận 8, TP. Hồ Chí Minh Toàn văn
Chu Nguyễn Trần Chí Hoàng
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Đổi mới chương trình các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị theo hướng phát triển năng lực Toàn văn
Chu Phạm Thành Trung
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Đổi mới dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh Toàn văn
Chu Lê Minh Nguyệt
 
751 - 775 trong số 793 mục << < 26 27 28 29 30 31 32 > >> 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810