Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện nay Toàn văn
Chu Lê Thị Thanh Hương
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho học sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế Toàn văn
Chu Nguyễn Ngọc Long
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Thực trạng và giải pháp quản lý giáo dục thường xuyên tại Trường Đại học Cần Thơ Toàn văn
Chu Phạm Phương Tâm
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Thực trạng về kỹ năng làm việc theo nhóm trong các học phần chuyên ngành của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Toàn văn
Chu Lê Thị Kim Thư, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Nguyễn Công Ước, Trần Thúy Lan
 
T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THÍ NGHIỆM DẠY HỌ C BÀI “ĐỊNH LUẬT LENXO” THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Tóm tắt
Chu Thái Quốc Bảo
 
T. 2, S. 2 (2019): Tháng 2 năm 2019 Thiết kế bài dạy học phần Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây Toàn văn
Chu Đặng Thị Kim Anh
 
S. 138 (2017): Số 138 - Kỳ 1 - Tháng 2 - Năm 2017 THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ BÀI “BẢN TIN” BẰNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER Tóm tắt
Lê Thị Thu Hoài, Phạm Thị Hồng Tâm, Nguyễn Thị Thu, Đỗ Hồng Lĩnh
 
T. 2, S. 140 (2017): Số 140 kỳ 1 tháng 3 năm 2017 THIẾT KẾ MODULE DẠY HỌC HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY Tóm tắt
Nguyễn Thị Thêm
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Thiết bị thông mimh cảnh báo ngộ độc khí dựa trên nền tảng Arduino Toàn văn
Chu Vũ Thị Hồng Nga
 
T. 3, S. 3 (2019): Tháng 3 năm 2019 Thiết kế bài dạy “Truy vấn dữ liệu” môn Tin học văn phòng theo tiếp cận tương tác không đồng bộ Toàn văn
Chu Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thị Hương Giang
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Thiết kế bài tập luyện nói theo cặp cho sinh viên chuyên ngữ Toàn văn
Chu Phạm Thị Thu Hiền, Trần Kim Tú
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Thiết kế các hoạt động để phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo của học sinh qua môn Tập đọc lớp 3 Toàn văn
Chu Nguyen Thu Huong
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Thiết kế hệ thống câu hỏi nhằm phát triển tư duy của học sinh trung học cơ sở trong dạy học Vật lý 9 Toàn văn
Chu Phạm Thị Mỹ Hạnh
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Thiết kế khóa học kết hợp dựa vào phong cách học tập trong dạy học cho sinh viên ở trường đại học Toàn văn
Chu Trần Văn Hưng, Nguyễn Thị Hằng
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Thiết kế một số tình huống dạy học toán ở tiểu học theo hướng vận dụng quy trình mô hình hóa toán học hỗ trợ học sinh khám phá tri thức Toàn văn
Chu Dương Tuấn Anh
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Thiết kế một số trò chơi phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động tạo hình Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Sương Lan, Nguyễn Thị Mai:
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Thiết kế và sử dụng phiếu học tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động trong dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số Toàn văn
Chu Lê Nữ Linh Sang
 
T. 2, S. 2 (2018): Tháng 2 năm 2018 Thiết kế và sử dụng tài liệu hỗ trợ tự học hóa hữu cơ phù hợp với chương trình mới ở trường trung học cơ sở. Toàn văn
Chu Trịnh Xuân Thủy
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Thơ tuổi thơ của Trần Đăng Khoa - từ cấu tứ đến những hình ảnh đẹp Toàn văn
Chu Vũ Thị Hà Giang
 
T. 2, S. 140 (2017): Số 140 kỳ 1 tháng 3 năm 2017 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THÍCH ỨNG NGHỀ CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT Tóm tắt
Nguyễn Thành Long
 
T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 Tiêu chí đánh giá tính chuyên nghiệp sư phạm của giáo viên Toàn văn
Chu Mai Quốc Khánh, Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Trần Báu, Ngô Thị Hạnh
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Tiêu chuẩn kiến thức thông tin của Cilip và ứng dụng trong giáo dục đại học ở Việt Nam Toàn văn
Chu Ngô Thị Thu Huyền
 
T. 2, S. 140 (2017): Số 140 kỳ 1 tháng 3 năm 2017 TIẾP CẬN THAM GIA TRONG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI MÔN HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Tóm tắt
Nguyễn Thị Kim Phượng
 
T. 2, S. 140 (2017): Số 140 kỳ 1 tháng 3 năm 2017 TIẾP CẬN VĂN HÓA TỔ CHỨC TRONG QUẢN LÍ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Đỗ Văn Nam
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Tiếng Anh - ảnh hưởng của nó tới các ngôn ngữ thiểu số Toàn văn
Chu Lê Minh Hằng
 
651 - 675 trong số 793 mục << < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >> 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810