Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 2, S. 139 (2017): Số 139 kỳ 2 tháng 2 năm 2017 NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN Tóm tắt
Nguyễn Văn Minh
 
S. 138 (2017): Số 138 - Kỳ 1 - Tháng 2 - Năm 2017 NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP Tóm tắt
Lê Thị Lệ Hoa
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Nâng cao chất lượng giảng bài chính trị cho học viên đào tạo chính trị viên cấp phân đội ở trường sĩ quan chính trị hiện nay Toàn văn
Chu Phan Xuân Thắng, Nguyễn Đỗ Phú
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần phương pháp dạy học tiếng Việt cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Tân Trào Toàn văn
Chu Triệu Phương Quỳnh
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Nâng cao chất lượng hoạt động dạy học học phần Thực hành công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Đồng Tháp Toàn văn
Chu Trần Thanh Thúy
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Toàn văn
Chu Lưu Minh Ngọc
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành huấn luyện quân sự, huấn luyện võ thuật ở Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang Toàn văn
Chu Vũ Hải Hà
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị Toàn văn
Chu Lê Thị Ngần, Huỳnh Thanh Danh
 
T. 7, S. 7 (2018): Tháng 7 năm 2018 Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ Toàn văn
Chu Nguyễn Văn Thuận
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục các trường tiểu học huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ Toàn văn
Chu Nguyễn Văn Chi
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới - Toàn văn
Chu Nguyễn Minh Sang; Vũ Trung Kiên
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trong đào tạo theo học chế tín chỉ Toàn văn
Chu Vũ Văn Huân
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Nâng cao hiệu qủa giáo dục và đào tạo ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Toàn văn
Chu Đinh Anh Tuấn
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đội ngũ giáo viên các trường mầm non thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Toàn văn
Chu Phan Thị Hoàng Nguyên
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Nâng cao hiệu quả công tác thực tập, rèn nghề cho sinh viên ngành Kế toán ở các trường đại học công lập địa phương - Toàn văn
Chu Phùng Thị Khang Ninh, Lê Quang Khải
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Nâng cao hiệu quả dạy tiếng Anh thông qua hoạt động đọc mở rộng của người học Toàn văn
Chu Phí Thị Thu Lan
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư trong giai đoạn hiện nay Toàn văn
Chu Lê Thị Lan Anh, Trần Việt Hùng
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Nâng cao hiệu quả hoạt động tự học cuả học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân Toàn văn
Chu Ngô Thị Kiều Oanh
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Nâng cao hiệu quả hoạt động tự học, tự ngoại khóa phần thực hành của môn Giáo dục thể chất cho sinh viên theo học chế tín chỉ Toàn văn
Chu Phạm Như Trang
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Nâng cao kỹ năng khai thác kênh hình thông qua học phần Lý luận và Phương pháp dạy học Địa lí cho sinh viên chuyên ngành Địa lí Trường Đại học Tân Trào Toàn văn
Chu Quan Thị Dưỡng
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Nâng cao kỹ năng liên hệ thực tiễn cho học viên ở Trường Sĩ quan lục quân I trong dạy học môn Vật lý đại cương Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Nhung
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Nâng cao kỹ năng nghe hiểu thông qua các bài hát tiếng anh cho sinh viên cao học khóa 3 - ngành Quản lý đất đai Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Thu Hằng
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Nâng cao kĩ năng thảo luận nhóm trong giảng dạy tác phẩm văn chương ở trường trung học phổ thông Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Hồng Phượng
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Nâng cao nhận thức và trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắc Toàn văn
Chu Lê Thanh Hải, Phan Quốc Lâm
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên sư phạm địa lý Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Thanh Vân
 
276 - 300 trong số 793 mục << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810