Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 3, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dạy học bài “Cân bằng của một vật có trục quay cố định. momen lực” (Vật lí 10) nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

Chu Nguyễn Văn TrậnTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810