Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 1, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công nghệ chế tạo màng bằng kỹ thuật phún xạ catôt Magnetron

Chu Nguyễn Sỹ HảiTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810