Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 12, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dạy học phân hóa trong tổ chức ôn tập về bất đẳng thức (lớp 10) để nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh kém

Chu Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Tài HoaTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810