Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 1, S. 137 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN, THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

Bùi Thị Kim Hằng, Đặng Thị Duyên

Tóm tắt


Improving the quality of learning and teaching English at primary schools is more and more vital in Vietnamese educational settings. This paper presents the difficulties which thefifth graders at Le Quy Don primary school, Dong Thap provine have in their English learning and suggests some solutions to improve their English learningTạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810