Tạp chí Thiết bị Giáo dục, T. 1, S. 137 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

HÌNH THỨC GIÁ O DỤ C KỸ NĂNG SỐ NG CHO HỌ C SINH CÁ C TRƯỜ NG THPT CÔNG LẬP QUẬN BÌNH THẠ NH, TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Huy Cường

Tóm tắt


The article proposes some organization forms for educational activities the life skills of pupils at some high schools in Binh Thanh district, Ho Chi Minh City that based on the survey of managers, teachers and students, to give some petitions to doing these activities.Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810