Chi tiết về Tác giả

Tâm, Vũ Băng

  • S. 274 (2013) - Bài viết
    Tác động của một số chính sách lên xuất khẩu từ VN tới đối tác chính trong APEC: Mô hình lực hấp dẫn
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124