Chi tiết về Tác giả

PHÚC THỊNH, VŨ

  • S. 232 (2010) - Bài viết
    Các yếu tố ảnh hưởng lên chỉ số P/E trên sàn chứng khoán TP.HCM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124