Chi tiết về Tác giả

Xuân Vinh, Võ

 • S. 290 (2014) - Bài viết
  Nghiên cứu lợi nhuận bất thường khi xuất hiện khối lượng giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán VN
  Tóm tắt
 • S. 288 (2014) - Bài viết
  Quan hệ giữa rủi ro hiệp Moment bậc cao và lợi nhuận cổ phiếu: Nghiên cứu thực nghiệm trên thị trường VN
  Tóm tắt
 • S. 284 (2014) - Bài viết
  Cơ cấu sở hữu và giá trị doanh nghiệp: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt
 • S. 283 (2014) - Bài viết
  Truyền dẫn của chính sách tiền tệ qua kênh lãi suất ngân hàng tại Việt Nam trước và sau khủng hoảng
  Tóm tắt
 • S. 253 (2011) - Bài viết
  CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNGTỚI SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ MEGAVNN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124