Chi tiết về Tác giả

Hữu Ái, Trần

  • S. 286 (2014) - Bài viết
    Tác động của các yếu tố quản lí đến hiệu suất của doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản Bà Rịa - Vũng Tàu
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124