Chi tiết về Tác giả

QUANG THIỀU, TRỊNH

  • S. 242 (2010) - Bài viết
    Ảnh hưởng của lạm phát lên hiệu quả của thước đo EVA
    Tóm tắt
  • S. 238 (2010) - Bài viết
    ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN LÊN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP.HCM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124