Chi tiết về Tác giả

NGỌC THƠ, TRẦN

 • T. 27, S. 8 (2016) - Bài viết
  Bất ổn lãi suất và truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 10 (2015) - Bài viết
  Truyền dẫn tỉ giá hối đoái ở Việt Nam dưới tác động của môi trường lạm phát
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 11 (2015) - Bài viết
  Tác động của thanh khoản thị trường chứng khoán đến đầu tư của các công ty niêm yết: Bằng chứng tại Việt Nam
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124