Chi tiết về Tác giả

VĂN BÌNH, TỪ

  • S. 266 (2012) - Bài viết
    Mối quan hệ giữa xuất khẩu, lạm phát, và tỉ giá hối đoái: Trường hợp cá tra VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124