Chi tiết về Tác giả

MINH NHỰT, PHAN

  • S. 239 (2010) - Bài viết
    Các nhân tố ảnh hướng đến xu hướng mua trong thị trường nước giải khát tại TP.HCM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124