Chi tiết về Tác giả

XUÂN LAN, PHẠM

 • T. 28, S. 8 (2017) - Bài viết
  Mối quan hệ giữa hình ảnh nước xuất xứ, danh tiếng, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định mua hàng của khách hàng trong ngành ô tô Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 27, S. 10 (2016) - Bài viết
  Tác động của danh tiếng đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và ý định mua hàng của khách hàng trong ngành sữa Việt Nam
  Tóm tắt
 • T. 26, S. 3 (2015) - Bài viết
  Đo lường mối quan hệ giữa các yếu tố động viên và sự hài lòng của khách hàng đối với nhân viên giao dịch: Trường hợp Công ty Viễn thông tỉnh Tiền Giang
  Tóm tắt
 • S. 261 (2012) - Bài viết
  Ảnh hưởng của các yếu tố động viên đến sự gắn bó của người lao động với tổ chức: Nghiên cứu thực tiễn tại Công ty cổ phần Du lịch Công đoàn TP.Hồ Chí Minh
  Tóm tắt
 • S. 260 (2012) - Bài viết
  Đo lường các yếu tố tạo giá trị cảm nhận của khách hàng tại Siêu thị Co.opmart ở TP.HCM
  Tóm tắt
 • S. 258 (2012) - Bài viết
  Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của điện thoại viên làm việc ở các trung tâm cuộc gọi tại VN
  Tóm tắt
 • S. 245 (2011) - Bài viết
  Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của bệnh nhân ngoại trú tại các bệnh viện đa khoa TP.HCM
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124