Chi tiết về Tác giả

NGỌC DƯỠNG, PHẠM

 • S. 250 (2011) - Bài viết
  Một số giải pháp nhằm nâng cao thu nhập của người trồng cà phê ở khu vực Tây Nguyên
  Tóm tắt
 • S. 247 (2011) - Bài viết
  NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP - CHÌA KHÓA CỦA TĂNG TRƯỞNG, THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ VÀ THU NHẬP NÔNG DÂN
  Tóm tắt
 • S. 246 (2011) - Bài viết
  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124