Chi tiết về Tác giả

LÊ THÔNG, PHẠM

  • S. 250 (2011) - Bài viết
    So sánh hiệu quả kỹ thuật của vụ lúa hè thu và thu đông ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124