Chi tiết về Tác giả

HOÀNG CHIẾN, PHẠM

  • T. 27, S. 3 (2016) - Bài viết
    Dự báo khả năng gặp khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124