Chi tiết về Tác giả

DƯƠNG PHƯƠNG THẢO, PHẠM

  • T. 27, S. 5 (2016) - Bài viết
    Mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản: Trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124