Chi tiết về Tác giả

Viết Bằng, Nguyễn

  • S. 285 (2014) - Bài viết
    Các thành phần tài sản thương hiệu trái cây tươi Việt Nam: Trường hợp thanh long Bình Thuận
    Tóm tắt
  • S. 284 (2014) - Bài viết
    Các yếu tố quyết định sự thu hút khách hàng của các trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124