Chi tiết về Tác giả

Khắc Quốc Bảo, NguyễnĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124