Chi tiết về Tác giả

Khắc Hiếu, Nguyễn

  • S. 286 (2014) - Bài viết
    Dự báo lạm phát tại Việt Nam bằng mô hình mạng thần kinh nhân tạo
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124