Chi tiết về Tác giả

Khánh Phương, Nguyễn

  • S. 286 (2014) - Bài viết
    Quy định của pháp luật Việt Nam về thoả thuận hạn chế cạnh tranh: Một số bất cập và kiến nghị sửa đổi
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124