Chi tiết về Tác giả

VIẾT BẰNG, NGUYỄN

  • T. 28, S. 3 (2017) - Bài viết
    Chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ internet băng thông rộng của VNPT An Giang
    Tóm tắt
  • T. 27, S. 9 (2016) - Bài viết
    Tài sản thương hiệu Thanh long Bình Thuận: Tiếp cận dưới góc độ người tiêu dùng
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124