Chi tiết về Tác giả

SINH CÔNG, NGUYỄN

  • S. 250 (2011) - Bài viết
    Giải pháp ổn định và thu hút lao động chất lượng cao tại TP.HCM
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124