Chi tiết về Tác giả

QUANG THU, NGUYỄN

 • T. 28, S. 12 (2017) - Bài viết
  Mối quan hệ giữa nguồn lực doanh nghiệp, năng lực động và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp khởi nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  Tóm tắt
 • T. 28, S. 11 (2017) - Bài viết
  Vai trò của yếu tố gắn kết trong mối quan hệ giữa ý định và hành vi khởi nghiệp của sinh viên
  Tóm tắt
 • T. 27, S. 7 (2016) - Bài viết
  Tác động của thay đổi tổ chức đến thái độ phản ứng và ý định nghỉ việc của nhân viên các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP. Hồ Chí Minh
  Tóm tắt
 • S. 279 (2014) - Bài viết
  Một số yếu tố tác động đến quyết định chọn mua căn hộ chung cư cao cấp của khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh
  Tóm tắt
 • S. 270 (2013) - Bài viết
  Các yếu tố tác động đến hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM
  Tóm tắt
 • S. 256 (2012) - Bài viết
  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124