Chi tiết về Tác giả

QUANG HIỆP, NGUYỄN

  • T. 26, S. 5 (2015) - Bài viết
    Tỉ giá hối đoái thực đa phương - kênh truyền dẫn tác động của tăng trưởng kinh tế đến xuất khẩu ở Việt Nam
    Tóm tắt
  • S. 268 (2013) - Bài viết
    Lượng hóa tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế ở VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124