Chi tiết về Tác giả

NGỌC DUNG, NGUYỄN

  • S. 249 (2011) - Bài viết
    Tình hình hoạt động kinh doanh và công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở VN
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124