Chi tiết về Tác giả

LÊ HOA TUYẾT, NGUYỄN

 • S. 265 (2012) - Bài viết
  Ảnh hưởng của quy mô đến lợi nhuận của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt
 • S. 245 (2011) - Bài viết
  Ảnh hưởng của quy hoạch “treo” đến tình trạng nghèo đói ở vùng ven đô thị Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt
 • S. 234 (2010) - Bài viết
  Đô thị hóa và thất nghiệp ở vùng ven Thành phố Cần Thơ
  Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124